2021.05.21-én 00.00-tól érvényes rendelkezéseink csere és elállás esetére:

Amennyiben a megrendelt termék nem nyeri el tetszését vagy nem megfelelő méretű, termék átvételét követő naptól számított 14 naptári napon belül lehetőséged van méret/fazon cserére, elállásra (pénzvisszafizetésre).

(Lássunk egy példát: Ha a terméket a futárcég egy csütörtöki napon szállítja ki, a 14 napos határidő a pénteki napon kezdődik. Természetesen a 14 napos határidő alatt bármikor elállhatsz a szerződéstől vagy cserélheted a terméket.)

Csere:

A termék cseréje esetén kérjük saját költségen (utánvételes csomagot nem tudunk átvenni) küldd vissza a lábbelit az átvételt követő naptól számított 14 naptári napon belül a Batz Hungary Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9. címre, a kitöltött VISSZAKÜLDÉSI ŰRLAPPAL (INNEN tölthető le!) és egy számlamásolattal együtt. Kérjük fokozottan figyelj az adatok helyességére, főleg a bankszámla adatokra, ha olcsóbb csereterméket választasz. Ezekben az esetekben a vételár különbözetét az általad megadott bankszámlára utalják kollégáink, a helytelenül megadott bankszámlaszámból eredő károkért a kizárólagos felelősség téged terhel.

Kollégáink a csomag átvételét követő legfeljebb 15 napon belül feladják a megjelölt csereterméket. Amennyiben a webáruház kínálatában nem elérhető a kívánt cseretermék, úgy a megrendeléshez használt elérhetőségek valamelyikén felveszik veled a kapcsolatot. Az első cseretermék szállítási díja a Batz Hungary Kft.-t (továbbiakban kereskedő) terheli. Minden további, a cseretermékhez kötődő újabb csere esetében az összes szállítási díj téged terhel (a visszaküldés és az újraküldés díja egyaránt).

CSAK SZOBÁBAN PRÓBÁLT, ÚJ TERMÉKET CSERÉLÜNK, EREDETI CSOMAGOLÁSBAN! Amennyiben a terméken a viselés legkisebb nyoma is látszik, a cserét megtagadhatjuk (a minőségi reklamációs eseteket kivéve)!

A csere során felmerülő értékkülönbözetet a kereskedő a vásárlónak banki átutalás útján köteles megfizetni, a vásárló a kereskedőnek a futárnál készpénzben vagy bankkártyával tudja megfizetni.

Személyes ügyintézésre nincs lehetőség.

Elállás:

Kérjük, a terméket saját költségen küldd vissza (utánvételes csomagot nem tudunk átvenni) az átvételt követő naptól számított 14 naptári napon belül a Batz Hungary Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9. címre, a pontosan kitöltött VISSZAKÜLDÉSI ŰRLAPPAL (INNEN tölthető le!) és egy számlamásolattal együtt, pontos bankszámlaszámot megjelölve, ahova kollégáink a vételárat visszautalhatják. CSAK SZOBÁBAN PRÓBÁLT, ÚJ TERMÉKET VESZÜNK VISSZA, EREDETI CSOMAGOLÁSBAN! Amennyiben a terméken a viselés legkisebb nyoma is látszik, az elállás jogát megtagadhatjuk (a minőségi reklamációs eseteket kivéve)!

Figyelem! Cégek és jogi személyek esetében (amennyiben a számla nem magánszemély nevére került kiállításra) az elállásra más feltételek vonatkoznak, a hiányosan (céges pecsét és aláírás nélkül) kitöltött, indoklás nélküli elállás esetén kollégáink a terméket 1500 forintos utánvételi díjjal visszaküldhetik a feladónak. Céges számlára vásárolt termékek esetében a cserénél csak ugyanazon termék méretét tudjuk cserélni, pénz visszafizetésére nincs mód!

(Amennyiben ugyanazon termék más mérete nem elérhető, úgy azonos árú vagy drágább termék is választható csereterméknek, a vételár különbözetet utánvéttel rendezhetik a futárnál!)

Kollégáink a csomag átvételét követő legfeljebb 15 napon belül (általában pár nap alatt) elutalják neked a vételárat.

Kérjük fokozottan figyelj az adatok helyességére, a helytelenül megadott bankszámlaszámból eredő károkért a kizárólagos felelősség téged terhel.

Személyes ügyintézésre nincs lehetőség.

Kelt: Pomáz, 2021. május 20. 12.10.


------------

ELÁLLÁSI JOG RÉSZLETESEN:

Hivatkozási alap: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet illetve Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”)

Elállás fogyasztók esetében (amennyiben a számla magánszemély nevére került kiállításra)
A Vevő jogosult a Termék átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül a Szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Vevő a Szerződés létrejöttének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Továbbá a Vevő az Eladóhoz intézet írásbeli nyilatkozat útján jogosult elállni a Szerződéstől az alábbi esetekben:

– a Termék nem kerül határidőben átadásra a Vevő részére;

– kellékszavatossági, termékszavatossági vagy jótállási igény érvényesítése keretében, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, akkor köteles az elállási szándékát tartalmazó levelét – akár a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező és a Webáruházban is megtalálható minta felhasználásával a 13.9 pontban írtak szerint – aláírva eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó részére az alábbi címek valamelyikére:

postacím: Batz Hungary Kft. 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9.

e-mail: reklamacio@batz.hu, egyedi talpbetét esetén egyeditalpbetet@batz.hu

A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Rendelet”) 20. §-ban meghatározott elállási jogot a Rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta, vagyis, hogy az elállási jog gyakorlására határidőben került sor.

A Rendelet 29. §-(1) bekezdésének c) pontja alapján a Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak. Jelen esetben ez az egyedileg gyártott talpbetétekre vonatkozik.

Ha a Vevő eláll a Szerződéstől, akkor az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget. A fuvarozási költség visszatérítésére a Vevő nem jogosult, ha az elállásra nem szavatossági jog vagy jótállási igény érvényesítésén belül kerül sor. A Vevő nem jogosult visszatérítésre olyan többletköltségeket illetően sem, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Vevő elállás esetén köteles az átvett Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban visszaküldeni vagy átadni az Eladó részére. A Termék visszaküldésének költségét a Vevő köteles megelőlegezni, és ennek a költségét az Eladó utólag téríti meg a Vevő részére. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó arra az esetre, ha az elállásra nem szavatossági jog vagy jótállási igény érvényesítésén belül kerül sor, azaz ilyen esetben a Vevőt terheli a Termék visszaküldésének díja.

A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az Eladó a Vevő elállási nyilatkozatának megérkezését haladéktalanul, emailben visszaigazolja.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozathoz a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete is felhasználható.

Az Eladó a Vevőhöz intézet írásbeli nyilatkozat útján jogosult elállni a Szerződéstől az alábbi esetekben:

– a Vevő nem teljesíti határidőben a vételár fizetési kötelezettségét (ideértve például azt is, ha a Vevő bankkártyáját kibocsátó vagy a számláját vezető pénzintézet nem engedélyezi a tranzakciót);

– ha Vevő által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;

– ha a Vevő indokolatlanul megtagadja a Termék átvételét.

A Termék vételárának, illetve a fuvarozás költségének visszatérítése során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapja a Terméket a Vevőtől, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

Elállás vállalkozások esetében (amennyiben a számla cég vagy jogi személy nevére került kiállításra)
Az Eladó a Vevőhöz intézet írásbeli nyilatkozat útján jogosult elállni a Szerződéstől az alábbi esetekben:

– a Vevő nem teljesíti határidőben a vételár fizetési kötelezettségét (ideértve például azt is, ha a Vevő bankkártyáját kibocsátó vagy a számláját vezető pénzintézet nem engedélyezi a tranzakciót;

– ha Vevő által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;

– ha a Vevő indokolatlanul megtagadja a Termék átvételét.

A Vevő az Eladóhoz intézet írásbeli nyilatkozat útján jogosult elállni a Szerződéstől az alábbi esetekben:

– a Termék nem kerül határidőben átadásra a Vevő részére;

– kellékszavatossági igény érvényesítése keretében, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Ha a Vevő eláll a Szerződéstől, akkor az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A Vevő nem jogosult visszatérítésre olyan többletköltségeket illetően sem, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozásimódtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Termék vételárának, illetve a fuvarozás költségének visszatérítése során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartatani, amíg vissza nem kapja a Terméket a Vevőtől, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).