Adatvédelmi tájékoztató
Batz Kioszkon rögzített megrendeléshez

Általános jogi közlemény
Mi, a Batz Hungary Kft. egyedi méretvétel alapján tervezünk és gyártunk talpbetétet (továbbiakban: Termék). Amennyiben a Termékkel kapcsolatos további információra van szüksége, kérjük, keresse fel weboldalunkat a https://batz.hu/egyeditalpbetet/ linken. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon vásárolni, Terméket terveztetni és gyártatni nem tud, azon kizárólag általános információkat talál a Termékkel kapcsolatban.

A Termék tervezése és gyártása miatt személyes és különleges (egészségügyi) adatok megadását kérjük Öntől. Az egyes adatok megadására az általunk kifejlesztett és gyártott úgynevezett KIOSZK-on keresztül kerül sor. A KIOSZK továbbá rendelkezik egy talpfelmérési egységgel, amelyre ha Ön rááll, elkészíti talpának nyomásképét és meghatározza a lábszárak, boka dőlésszögét. Ezek alapján, valamint az Ön által megadott személyes és különleges adatokból tervezik meg és gyártják le munkatársaink az Önnek megfelelő talpbetétet. Amennyiben Ön a kért adatokat nem adja meg részünkre, abban az esetben nem tudunk egyedi Terméket tervezni és gyártani az Ön részére.

Tájékoztatjuk, hogy 18. életévét be nem betöltött személyek részére kizárólag a törvényes képviselő (szülő, gyám) hozzájárulása esetén tervezünk és gyártunk egyedi talpbetétet. Tájékoztatjuk továbbá, hogy kizárólag azon személy megrendelése alapján tudunk tervezni és gyártani Terméket, aki azt viselni is fogja, így ajándékba nem tudunk Terméket tervezni, gyártani.

Az adatkezelő megnevezése:
Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9.
Telefonszám: [06-26-526-106/25 mellék]
Cégjegyzékszám: 13-09-121196
Adószám: 14372535-2-13
E- mail cím: egyeditalpbetet@batz.hu

Az adatkezelés jogalapja:
Ön a Termék tervezésének és gyártásának megrendelése miatt keresett fel minket, illetve kiskereskedő partnerünket (továbbiakban: Bolt), amelynek teljesítése érdekében Önnel szerződést szükséges kötni kiskereskedő partnerünkkel, amely szerződés alapján kezeljük az Ön személyes adatait.

Tájékoztatjuk, hogy a Termék tervezése és legyártása érdekében Önnek különleges, egészségügyi adatokat is meg kell adnia, amelyeket az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezelünk.

A fentiek alapján a személyes adatokra vonatkozó adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, és amelynek megkötésére az Ön megkeresése alapján kerül sor.

A különleges adatokra vonatkozó adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, és a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás.

Adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja a szerződés teljesítése, azaz az Ön által megrendelt Termék tervezése és legyártása. Tájékoztatjuk továbbá, hogy Önnek lehetősége van házhozszállítást kérni, amelynek költségéről és a szállítással kapcsolatos információkról a Bolt nyújt a helyszínen tájékoztatást. Önnek továbbá lehetősége van gravírozást kérni, amely esetben a Termékbe belegravírozzuk az Ön nevét, vagy az Ön által választott, maximum [30] karakterből, kizárólag latin betűkből álló szöveget.

Megrendelő telefonszáma és e-mail címe megadásával kifejezetten és befolyásmentesen hozzájárul ahhoz, hogy a Batz Hungary Kft. megbízottja naptári évenként maximum egy alkalommal, Termék használatából eredő tapasztalatok rögzítése céljából (jövőbeni Termék fejlesztési célból), továbbá az 1 éves Termék kihordási időre vonatkozó tájékoztatás céljából megkeresse. A Termék használatából eredő tapasztalatokra vonatkozó tájékoztatást megrendelő bármikor, indoklás nélkül megtagadhatja. A megkeresés során Batz Hungary Kft. megbízottja a legszigorúbban köteles betartani az előzetes tájékoztatás jogi és etikai szabályait, valamint figyelembe venni megrendelő személyiséghez és adatvédelemhez – kiemelten a különleges (egészségügyi) adatok védelméhez – fűződő jogait.

Személyes és különleges (egészségügyi) adatok köre:
A Termék tervezése és gyártása érdekében az alábbi személyes adatok megadását kérjük Öntől:

név,
lakcím,
Nem,
Születés éve,
testsúly,
testmagasság,
Cipő/Lábméret,
telefonszám,
email cím.
A telefonszámra az Önnel való kapcsolattartás érdekében van szükség, mégpedig azért, hogy a Bolt fel tudja venni Önnel a kapcsolatot, értesíteni tudja Önt, ha a Terméket átveheti a helyszínen. Tájékoztatjuk, hogy a Termék megrendelésekor generálunk Önnek egy egyéni azonosítót. Az egyéni azonosító egy véletlenszerűség elve alapján generált számsorozat, amelyet azért hoztuk létre, hogy

a Termék tervezését és gyártását Ön nyomon tudja követni a https://batz.hu/egyeditalpbetet/ weboldalon (ehhez létre kell hoznia egy jelszót is), és
hogy a Termék tervezése és gyártása folyamatában Önt ne nevével azonosítsuk, így az Ön személye ezen folyamat alatt ne váljon ismertté.
Az email cím megadására a https://batz.hu/egyeditalpbetet/ weboldalra való belépéshez szükséges első jelszót küldjük meg Önnek, illetve a gyártás folyamatáról tájékoztathatjuk, valamint a telefonszáma esetleges elérhetetlensége esetén e-mail-ben vesszük fel Önnel a kapcsolatot. Az Ön e-mail címére küldött értesítések a megrendelés teljesítéséhez, a gyártás aktuális állapotának közléséhez szükséges, nem tartalmaznak reklám vagy marketing ajánlatokat, így nem minősülnek hírlevélnek. Amennyiben Ön ezen lehetősséggel nem kíván élni, email címet nem kell megadnia. Amennyiben házhozszállítást kér, abban az esetben a fentieken kívül kézbesítési címet is meg kell adnia, amely címen Ön biztosítja a Termék átvételét. A fentieken kívül a Termék tervezéséhez és gyártáshoz Önnek az alábbiakban meghatározott különleges, egészségügyi adatokat is szükséges megadni:

érez-e fájdalmat, van-e panasza az alábbi területek bármelyikén:

nyak
Hát
derék,
jobb / bal csípő,
jobb / bal térd,
jobb / bal boka,
jobb / bal sarokfájdalom,
jobb / bal harántfájdalom,
jobb / bal hosszboltozati fájdalom,
jobb / bal ujjak
Ön cukorbeteg-e
egyéb megjegyzés, panasz, csonttörés, műtött láb…
talpáról készített nyomáskép
Kamerakép a lábszárak, boka dőlésszögéről
Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg. A fentieken kívül nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 18. életévét be nem töltött személy számára készíttetnek egyedi talpbetétet, abban az esetben a törvényes képviselő hozzájárulására mindenképpen szükség van az adatkezelés engedélyezéséhez. 14. életévét be nem töltött személy helyett és nevében kizárólag a törvényes képviselője vásárolhat.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás
A fentiekben rögzített személyes és különleges adatait a Bolt a KIOSZK-ban rögzíti. A KIOSZKban rögzített adatokat a Comprel Bt. (Székhely: 1135 Budapest, Jász u. 65. 3. em. 5., cégjegyzékszám: 01 06 764965, Adószám: 21959057-2-41) által biztosított és üzemeltetett szerveren tároljuk, melynek helye az Európai Unióban, Németországban van.

Tájékoztatjuk, hogy a Comprel Bt. azonban nem fér hozzá, és nem ismerheti meg az Ön által megadott személyes adatokat, ezen cég kizárólag a szervert üzemelteti.

Tájékoztatjuk, hogy a Batz Hungary Kft. szerződést kötött a Szilárd Szociális Szövetkezettel (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. I. ép. 3. em. 12.; cégjegyzékszám: 01-02-054434; adószám: 24707952-2-41), amelynek tagjaival együtt végezzük a Termék tervezését és gyártását, így a Szilárd Szociális Szövetkezet tagjai megismerhetik az Ön adatait.

Az Ön által megrendelt Termék csomagolását is a Batz Hungary Kft. és a Szilárd Szociális Szövetkezet tagjai végzik, akik a csomagolás során az Ön nevét, telefonszámát és – házhozszállítás kérése esetén – a kézbesítési címét ismerhetik meg.

Amennyiben Ön házhozszállítást kér, abban az esetben az Ön nevét, kézbesítési címét és telefonszámát a házhozszállítás és az Önnel való kapcsolattartás céljából átadjuk a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi; GLS Európa u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44) futárszolgálatnak.

Adatkezelés időtartama:
Tájékoztatjuk, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számviteli bizonylatokat 8 évig kell őrizni. Tájékoztatjuk, hogy számviteli bizonylatnak minősül maga a szerződés (amely az Ön megrendelése) és a szerződés teljesítését igazoló dokumentumok (amely a Termék általunk történő tervezését és gyártását, valamint a Bolt által kiállított számlát) jelentik.

A fentiek alapján az Ön adatait – kivéve: telefonszám és e-mail cím, melyek megadástól számított 2 évig kerülnek megőrzésre – azok megadásától számított 8 évig őrizzük. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor be tud lépni az egyéni azonosítójával a https://batz.hu/egyeditalpbetet/ weboldalra, amelyen láthatja a már teljesített megrendeléseit. Tájékoztatjuk, hogy a https://batz.hu/egyeditalpbetet/ weboldalra nem tudunk belépni, az azon szereplő adatokhoz nincs hozzáférésünk. A https://batz.hu/egyeditalpbetet/ weboldalon létrehozott fiókját bármikor, erre irányuló, a 2. pontban meghatározott bármely elérhetőségünkre küldött kérelmére töröljük.

Adatok tárolása
Tájékoztatjuk, hogy az egyes adatok a KIOSZK-ban, illetve az azon futó program tárhelyét biztosító szerveren kerülnek tárolására.

A Bolt az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag a KIOSZK-on keresztül férhet hozzá, ha Ön megadja az egyéni azonosítóját. A KIOSZK jelszóval van védve, amellyel csak a Bolt, illetve a Bolt hozzáférési joggal rendelkező alkalmazottja rendelkezik. A Bolt a termék csomagolásán feltüntetett adatok alapján lép Önnel kapcsolatba.

Mi, a Batz Hungary Kft. a Comprel Bt. által biztosított szerverhez rendelkezünk hozzáféréssel, amely szintén jelszóval, illetve hardveres és szoftveres tűzfallal van védve.

Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei
Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a Batz Hungary Kft. 2. pontban meghatározott, bármely elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes és különleges adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes és különleges adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni. A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
  b) az érintett személyes adatok kategóriái;
  c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
  Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes és különleges adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes és különleges adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg. Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. a) személyes illetve különleges adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
  b) nincs jogalapja az adatkezelésnek; vagy
  c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
  d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
  e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.
  A jelen tájékoztató 7. pontjában foglaltak szerint Ön kizárólag fiókjának törlését kérheti, amely esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes és különleges adatainak kezelését, amennyiben

 1. a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
  b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
  c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
  d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.
  Amennyiben korlátozni kívánja személyes és különleges adatai kezelését, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes és különleges adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül. Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Adatkezelés talpfelmérő szűrőnapokhoz:
A talpfelmérő szűrőnapokra jelentkezésnél a megadott adatokat, információkat, úgy mint:
– név
– e-mail cím
– telefonszám
csak a legszükségesebb ideig tároljuk és kizárólag az időpont pontosítása, egyeztetése érdekében használjuk. A szűrőnapok lezajlását követő 24 órán belül végleg töröljük. Az időpontfoglaláshoz megadott adatokat az Adatkezelőn kívül kizárólag a Bolt-nak van lehetősége megismerni, azt is csak a legszükségesebb esetekben.

------

Adatvédelmi tájékoztató
roppanóhabos – adatlapon rögzített megrendeléshez

Általános jogi közlemény
Mi, a Batz Hungary Kft. egyedi méretvétel alapján tervezünk és gyártunk talpbetétet (továbbiakban: Termék). Amennyiben a Termékkel kapcsolatos további információra van szüksége, kérjük, keresse fel weboldalunkat a https://batz.hu/egyeditalpbetet/ linken. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon vásárolni, Terméket terveztetni és gyártatni nem tud, azon kizárólag általános információkat talál a Termékkel kapcsolatban.

A Termék tervezése és gyártása miatt személyes és különleges (egészségügyi) adatok megadását kérjük Öntől. A Termék egyedi jellege miatt az Ön talpáról az úgynevezett roppanóhab segítségével nyomásképet készítünk. A nyomáskép alapján, valamint az Ön által megadott személyes és különleges adatokból tervezik meg és gyártják le munkatársaink az Önnek megfelelő talpbetétet. Amennyiben Ön a kért adatokat nem adja meg részünkre, abban az esetben nem tudunk egyedi Terméket tervezi és gyártani az Ön részére.

Tájékoztatjuk, hogy 18. életévét be nem betöltött személyek részére kizárólag a törvényes képviselő (szülő, gyám) hozzájárulása esetén tervezünk és gyártunk egyedi talpbetétet. Tájékoztatjuk továbbá, hogy kizárólag azon személy megrendelése alapján tudunk tervezni és gyártani Terméket, aki azt viselni is fogja, így ajándékba nem tudunk Terméket tervezni, gyártani.

Az adatkezelő megnevezése:
Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9.
Telefonszám: 06-26-526-106/25 mellék
Cégjegyzékszám: 13-09-121196
Adószám: 14372535-2-13
E- mail cím: [egyeditalpbetet@batz.hu; talpbetet.infoline@batz.hu]

Az adatkezelés jogalapja:
Ön a Termék tervezésének és gyártásának megrendelése miatt keresett fel minket, illetve kiskereskedő partnerünket (továbbiakban: Bolt), amelynek teljesítése érdekében Önnek szerződést szükséges kötnie a Bolttal, amely szerződés alapján kezeljük az Ön személyes adatait. Tájékoztatjuk, hogy a Termék tervezése és legyártása érdekében Önnek különleges, egészségügyi adatokat is meg kell adnia, amelyeket az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezelünk. A fentiek alapján a személyes adatokra vonatkozó adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, és amelynek megkötésére az Ön megkeresése alapján kerül sor. A különleges adatokra vonatkozó adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, és a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulás.

Adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja a szerződés teljesítése, azaz az Ön által megrendelt Termék tervezése és legyártása. Tájékoztatjuk továbbá, hogy Önnek lehetősége van házhozszállítást kérni, amelynek költségéről és a szállítással kapcsolatos információkról a Bolt nyújt a helyszínen tájékoztatást. Önnek továbbá lehetősége van gravírozást kérni, amely esetben a Termékbe belegravírozzuk az Ön nevét, vagy az Ön által választott, maximum [30] karakterből, kizárólag latin betűkből álló szöveget.

Megrendelő telefonszáma és e-mail címe megadásával kifejezetten és befolyásmentesen hozzájárul ahhoz, hogy a Batz Hungary Kft. megbízottja naptári évenként maximum egy alkalommal, Termék használatából eredő tapasztalatok rögzítése céljából (jövőbeni Termék fejlesztési célból), továbbá az 1 éves Termék kihordási időre vonatkozó tájékoztatás céljából megkeresse. A Termék használatából eredő tapasztalatokra vonatkozó tájékoztatást megrendelő bármikor, indoklás nélkül megtagadhatja. A megkeresés során Batz Hungary Kft. megbízottja a legszigorúbban köteles betartani az előzetes tájékoztatás jogi és etikai szabályait, valamint figyelembe venni megrendelő személyiséghez és adatvédelemhez – kiemelten a különleges (egészségügyi) adatok védelméhez – fűződő jogait.

Személyes és különleges (egészségügyi) adatok köre:
A Termék tervezése és gyártása érdekében az alábbi személyes adatok megadását kérjük Öntől:

név,
lakcím,
Nem,
Születés éve,
testsúly,
testmagasság,
Cipő/lábméret,
telefonszám,
email cím.
A telefonszámra az Önnel való kapcsolattartás érdekében van szükség, mégpedig azért, hogy a Bolt fel tudja venni Önnel a kapcsolatot, értesíteni tudja Önt, ha a Terméket átveheti a helyszínen. Tájékoztatjuk, hogy a Termék megrendelésekor generálunk Önnek egy egyéni azonosítót. Az egyéni azonosító egy véletlenszerűség elve alapján generált számsorozat, amelyet azért hoztuk létre, hogy

a Termék tervezését és gyártását Ön nyomon tudja követni a https://batz.hu/egyeditalpbetet/ weboldalon (ehhez létre kell hoznia egy jelszót is), és
hogy a Termék tervezése és gyártása folyamatában Önt ne nevével azonosítsuk, így az Ön személye ezen folyamat alatt ne váljon ismertté.
Az email cím megadására ezen, https://batz.hu/egyeditalpbetet/ weboldalra való belépéshez szükséges első jelszót küldjük meg Önnek. Amennyiben Ön ezen lehetősséggel nem kíván élni, email címet nem kell megadnia. Amennyiben házhozszállítást kér, abban az esetben a fentieken kívül kézbesítési címet is meg kell adnia, amely címen Ön biztosítja a Termék átvételét. A fentieken kívül a Termék tervezéséhez és gyártáshoz Önnek az alábbiakban meghatározott különleges, egészségügyi adatokat is szükséges megadni:
érez-e fájdalmat, van-e panasza az alábbi területek bármelyikén:

jobb / bal derék,
jobb / bal csípő,
jobb / bal térd,
jobb / bal boka,
jobb / bal sarokfájdalom,
jobb / bal sarkantyú,
jobb / bal harántfájdalom,
jobb / bal bütyök,
jobb / bal láb-kalapácsujj
jobb / bal hosszboltozati fájdalom,
jobb / bal tyúkszem,
bőrkeményedés helye
Ön cukorbeteg-e
egyéb megjegyzés, panasz, csonttörés, műtött láb…
talpáról készített nyomáskép.
Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg. A fentieken kívül nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben 18. életévét be nem töltött személy számára készíttetnek egyedi talpbetétet, abban az esetben a törvényes képviselő hozzájárulására mindenképpen szükség van az adatkezelés engedélyezéséhez. 14. életévét be nem töltött személy helyett és nevében kizárólag a törvényes képviselője vásárolhat.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás
A fentiekben rögzített személyes és különleges adatokat a roppanóhabhoz mellékelt adatlapon a Bolt, illetve annak alkalmazottja rögzíti, akivel Ön szerződést köt, amely adatlapot az Ön nyomásképét tartalmazó roppanóhabbal együtt megküld részünkre a Termék tervezése és gyártása érdekében. Tájékoztatjuk, hogy a Batz Hungary Kft. szerződést kötött a Szilárd Szociális Szövetkezettel (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. I. ép. 3. em. 12.; cégjegyzékszám: 01-02-054434; adószám: 24707952-2-41), amelynek tagjaival együtt végezzük a Termék tervezését és gyártását, így a Szilárd Szociális Szövetkezet tagjai megismerhetik az Ön adatait.

Az Ön által megrendelt Termék csomagolását is a Batz Hungary Kft. és a Szilárd Szociális Szövetkezet tagjai végzik, akik a csomagolás során az Ön nevét, telefonszámát és – házhozszállítás kérése esetén – a kézbesítési címét ismerhetik meg.

Amennyiben Ön házhozszállítást kér, abban az esetben az Ön nevét, kézbesítési címét és telefonszámát a házhozszállítás és az Önnel való kapcsolattartás céljából átadjuk az Ön által választott futárszolgálatnak:

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága, Adószám: 25034644-2-10, Székhely: Magyarország, 3300 Eger, Maklári út 119., Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., Üzleti tevékenység helye: Magyarország, Telefon: +36 1 999 0369, E-mail: info@foxpost.hu

vagy

Packeta Hungary Kft
1044 Budapest
Ezred u. 1-3 B2/11

Cégjegyzékszám: 01–09–202186
Adószám: 25140550-2-41

vagy

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi; GLS Európa u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44) 


Webáruházunk megrendeléseit Magyarország területén a FOXPOST, a PACKETA és a GLS Futárszolgálat munkatársai szállítják ki, a termékek házhozszállítással (GLS) vagy csomagponton (FOXPOST, PACKETA, GLS) vehetők át. A pontos kézbesítési időpontról a  futárszolgálat SMS-ben küld értesítést a rendelés leadásakor megadott telefonszámra.

Adatkezelés időtartama:
Tájékoztatjuk, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számviteli bizonylatokat 8 évig kell őrizni. Tájékoztatjuk, hogy számviteli bizonylatnak minősül maga a szerződés (amely az Ön megrendelése) és a szerződés teljesítését igazoló dokumentumok (amely a Termék általunk történő tervezését és gyártását, valamint a Bolt által kiállított számlát) jelentik.

A fentiek alapján az Ön adatait – kivéve: telefonszám és e-mail cím, melyek megadástól számított 2 évig kerülnek megőrzésre – azok megadásától számított 8 évig őrizzük. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor be tud lépni az egyéni azonosítójával a https://batz.hu/egyeditalpbetet/ weboldalra, amelyen láthatja a már teljesített megrendeléseit. Tájékoztatjuk, hogy a https://batz.hu/egyeditalpbetet/ weboldalra nem tudunk belépni, az azon szereplő adatokhoz nincs hozzáférésünk. A https://batz.hu/egyeditalpbetet/ weboldalon létrehozott fiókját bármikor, erre irányuló, a 2. pontban meghatározott bármely elérhetőségünkre küldött kérelmére töröljük.

Adatok tárolása
A Bolt az adatlapot a roppanóhabbal együtt megküldi részünkre a tervezés és gyártás miatt, így a Bolt az adatok felvételét követően nem fér hozzá az Ön személyes és különleges adataihoz. A Bolt a Termék csomagolásán feltüntetett adatok alapján lép Önnel kapcsolatba.

Mi, a Batz Hungary Kft. a 7. pontban meghatározott adatkezelési időtartam elteltéig a székhelyünkön, a 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9. szám alatt, kulcsra zárható szobában, amelynek kulcsát széfben tartjuk, papír alapon tároljuk az adatlapokat. Az adatlapon szereplő személyes és különleges adatokat rendszerünkben elektronikusan rögzítjük, a Comprel Bt. (Székhely: 1135 Budapest, Jász u. 65. 3. em. 5., cégjegyzékszám: 01 06 764965, Adószám: 21959057-2-41) által biztosított és üzemeltetett szerveren tároljuk, melynek helye az Európai Unióban, Németországban van.

Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei
Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a Batz Hungary Kft. 2. pontban meghatározott, bármely elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes és különleges adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes és különleges adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni. A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
  b) az érintett személyes adatok kategóriái;
  c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
  Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes és különleges adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes és különleges adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg. Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. a) személyes illetve különleges adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
  b) nincs jogalapja az adatkezelésnek; vagy
  c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
  d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
  e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.
  A jelen tájékoztató 7. pontjában foglaltak szerint Ön kizárólag fiókjának törlését kérheti, amely esetben kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes és különleges adatainak kezelését, amennyiben

 1. a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
  b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
  c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
  d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.
  Amennyiben korlátozni kívánja személyes és különleges adatai kezelését, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes és különleges adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül. Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi tájékoztató hatályos: 2018. május 25-től

----------

BATZ HUNGARY Kft. 

      Felméréssel összefüggő adatvédelmi szabályzat és tájékoztató

 

 • Alapelvek:

A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a BATZ HUNGARY Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által érintettre vonatkozó talpbetét felmérés és az ehhez kapcsolódó adatkezelői megkeresés miatt szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, továbbá az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. 

 

Az Adatkezelő kizárólag azon 18. életévüket betöltött nagykorú személyek személyes adatait kezeli, akik önkéntesen és írásban kifejezetten hozzájárulnak a felmérés során rögzített személyes adatok kezeléséhez és a felméréshez kapcsolódó adatkezelői megkereséshez. A felméréshez kapcsolódó személyes adatok kezelése a vásárlás előtti nyomáskép elkészítéséhez és tárolásához, továbbá az adatkezelői megkereséshez szükségesek.

 

A felmérés során adott hozzájárulás bármikor, díj- és költségmentesen visszavonható. A visszavonás a egyeditalpbetet@batz.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy a 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9. székhelycímre küldött megkeresés útján lehetséges. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

 • Az Adatkezelő megnevezése:

Név: BATZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán u. 9.

Cégjegyzékszám: 13-09-121196

Adószám: 14372535-2-13

E-mail cím: egyeditalpbetet@batz.hu • Az adatkezelés jogalapja:

A felmérés eredményeként keletkező nyomáskép, illetve az annak tárolásához szükséges személyes adatok (név, telefonszám, e-mail cím) kezelésére és tárolására, valamint a felméréshez kapcsolódó adatkezelői megkeresésre kizárólag írásbeli hozzájárulás alapján kerül sor. 

 

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

 

 • Az adatkezelés célja:

A felmérés célja, hogy azon személyek, akik érdeklődnek az Adatkezelő termékei iránt, egy későbbi termékrendelést megelőzően személyre szabott ajánlatot kapjanak. A felmérést érintően készülő talp(ak)ra vonatkozó nyomáskép(ek) 1 évig felhasználható(ak) termékrendelés során. • A személyes adatok köre:

A felméréshez, illetve az ahhoz kapcsolódó adatkezelői megkereséshez az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

 

 • Vezeték és keresztnév (beazonosításhoz);
 • E-mail cím és telefonszám (kapcsolattartáshoz);
 • talp(ak)ra vonatkozó nyomáskép(ek) (személyre szóló ajánlat elkészítéséhez, későbbi esetleges termékrendeléshez).

 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat kizárólag a felméréshez, illetve a felméréshez kapcsolódó jövőbeni adatkezelői megkereséshez szükséges mértékig, az ezekhez szükséges terjedelemben kezeli. 

 

 • Az adatfeldolgozás, adattovábbítás

A felmérés eredményének, valamint a megadott személyes adatoknak a kezelését alapvetően az Adatkezelő végzi.

A KIOSZK-ban rögzített adatokat a Comprel Bt. (székhely: 1135 Budapest, Jász u. 65. 3. em. 5. ajtó, cégjegyzékszám: 01-06-764965; adószám: 21959057-2-41) által biztosított és üzemeltetett szerveren tároljuk, melynek helye az Európai Unióban, Németországban van. A Comprel Bt. azonban nem fér hozzá, és nem ismerheti meg a megadott személyes adatokat, ezen cég kizárólag a szervert üzemelteti.

Az Adatkezelő szerződést kötött a Szilárd Szociális Szövetkezettel (székhely: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9.; cégjegyzékszám: 13-02-051512; adószám: 24707952-2-13), amelynek tagjaival együtt végzi az Adatkezelő a termékek tervezését és gyártását, így megrendelés esetén a Szilárd Szociális Szövetkezet tagjai megismerhetik a megadott személyes adatokat.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át harmadik személynek, amelyek a felméréshez, a felméréshez kapcsolódó adatkezelői megkereséshez, illetve – megrendelés esetén – a termék gyártásához szükséges. A személyes adatokhoz kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, akik munkavégzéséhez szükséges azok megismerése és kizárólag olyan mértékig, amely szükséges a felméréshez, a felméréshez kapcsolódó adatkezelői megkereséshez, illetve – megrendelés esetén – a termék gyártásához. 

 

Az adatkezelés az adatbiztonsági követelményeknek maradéktalanul megfelel.

 

 • Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés visszavonásig, ennek hiányában a hozzájárulás megadásától számított 1 évig áll fenn, felméréshez kapcsolódó termékrendelés esetén a termék megrendeléséhez, illetve vételéhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban szereplő időtartamig.

 

 • Az adatok tárolása

A nem papíralapú személyes adatok a Comprel Bt. által biztosított és üzemeltetett szerveren kerülnek tárolásra, melyhez hozzáféréssel az Adatkezelő alkalmazottai rendelkeznek. 

 • Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az érintett – a fentebb meghatározott hozzájárulás visszavonásán kívül – kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz történő hozzáférést, azok kezelésére és címzett(ek)nek történő továbbítására vonatkozó tájékoztatást, azok helyesbítését, illetve módosítását, - jogviszony létrejötte esetén, ha a kötelező jogszabály szerinti őrzési idő is letelt - azok törlését vagy kezelésének korlátozását.

Abban az esetben, ha az érintett személy személyes adatai jogosulatlan kezelését észleli, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36-1/391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Pomáz, 2023. 11.03

…………………………………………………

                                  BATZ HUNGARY Kft. Adatkezelő képviseletében eljáró 

                                                              Kárpáti Zoltán ügyvezető