Adatvédelmi tájékoztató egyedi méretvétel alapján készülő termékekhez

Adatvédelmi tájékoztató
webshopon keresztül rendelt, roppanóhabos egyedi méretvétel alapján gyártott egyedi talpbetéthez

Általános jogi közlemény
Mi, a Batz Hungary Kft. egyedi méretvétel alapján tervezünk és gyártunk talpbetétet (továbbiakban: Termék).
Amennyiben a Termékkel kapcsolatos további információra van szüksége, kérjük, keresse fel weboldalunkat a https://egyeditalpbetet.batz.hu/ linken.

A termék megrendelése előtt, kérjük, minden esetben olvassa el az Egyedi talpbetét rendelési útmutatót.

A Termék tervezése és gyártása miatt személyes és különleges (egészségügyi) adatok megadását kérjük Öntől. A Termék egyedi jellege miatt az Ön talpáról az úgynevezett roppanóhab segítségével nyomásképet készítünk. A nyomáskép alapján, valamint az Ön által megadott személyes és különleges adatokból tervezik meg és gyártják le munkatársaink az Önnek megfelelő talpbetétet. Amennyiben Ön a kért adatokat nem adja meg részünkre, abban az esetben nem tudunk egyedi Terméket tervezi és gyártani az Ön részére.

Tájékoztatjuk, hogy 18. életévét be nem betöltött személyek részére kizárólag a törvényes képviselő (szülő, gyám) hozzájárulása esetén tervezünk és gyártunk egyedi talpbetétet. Tájékoztatjuk továbbá, hogy kizárólag azon személy megrendelése alapján tudunk tervezni és gyártani Terméket, aki azt viselni is fogja, így ajándékba nem lehet Terméket terveztetni, gyártatni.

Az adatkezelő megnevezése
Batz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2013 Pomáz, Tölgyes Kálmán utca 9.
Telefonszám: 06-2-526-106/25 mellék
Cégjegyzékszám: 13-09-121196
Adószám: 14372535-2-13
E- mail cím: [[email protected]; [email protected]]

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön által leadott megrendeléssel szerződés jön létre Ön és a Batz Hungary Kft. között, így az adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, és amelynek megkötésére az Ön megkeresése alapján kerül sor. Tájékoztatjuk, hogy a Termék tervezése és legyártása érdekében Önnek különleges, egészségügyi adatokat is meg kell adnia, amelyeket az Ön kifejezett hozzájárulása alapján kezelünk. A fentiek alapján a személyes adatokra vonatkozó adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, és amelynek megkötésére az Ön megkeresése alapján kerül sor. A különleges adatokra vonatkozó adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, és a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulás.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Termék Webáruházon keresztüli megrendelése és ezen megrendelés teljesítése, azaz az Ön által megrendelt Termék tervezése és legyártása, valamint a Termék házhozszállítása. Önnek továbbá lehetősége van gravírozást kérni, amely esetben a Termékbe belegravírozzuk az Ön nevét, vagy az Ön által választott, maximum [30] karakterből, kizárólag latin betűkből álló szöveget.

Személyes és különleges (egészségügyi) adatok köre
A Termék tervezése és gyártása érdekében az alábbi személyes adatok megadását kérjük Öntől:

 • Név,
 • Szállítási cím,
 • Nem,
 • Születés éve,
 • Testsúly,
 • Testmagasság,
 • Cipő/lábméret,
 • Telefonszám,
 • Email cím.

A telefonszámra az Önnel való kapcsolattartás érdekében van szükség, mégpedig azért, hogy ha a Termék gyártása során kérdés merül fel, további egyeztetés szükséges, akkor fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot, illetve a házhozszállítás esetén a futárszolgálat telefonon keresztül lép Önnel kapcsolatba.

Az email cím megadása egyrészt a Termék megvételére és leszállítására vonatkozó szerződés létrejöttéhez szükséges. Másrészt az e-mail cím megadásával, amennyiben Ön saját maga számára rendelt talpbetétet vagy saját maga számára is, az Ön megrendeléséhez kapcsolódóan automatikusan generálódik egy csak Ön által elérhető Személyes menü, ahova az e-mail cím megadásával és egy véletlenszerűség elve alapján generált jelszóval tud belépni a a https://egyeditalpbetet.batz.hu/ weboldalról. Ezen a felületen a megrendelés adatait, a megrendelt Termék paramétereit, és a termék tervezését és gyártását tudja nyomon követni. A személyes menübe való belépéshez szükséges jelszót nem a megrendeléskor, hanem a roppanóhab Batz-hoz beérkezését követően küldjük meg Önnek e-mailben. Amennyiben Ön ezen lehetősséggel nem kíván élni, és a Személyes menüjének törlését igényli, azt az első e-mail alján található linkre kattintva kérheti.

A fentieken kívül a Termék tervezéséhez és gyártáshoz Önnek az alábbiakban meghatározott különleges, egészségügyi adatokat is szükséges megadni:
Érez-e fájdalmat, van-e panasza az alábbi területek bármelyikén:

 • jobb / bal derék,
 • jobb / bal csípő,
 • jobb / bal térd,
 • jobb / bal boka,
 • jobb / bal sarokfájdalom,
 • jobb / bal sarkantyú,
 • jobb / bal harántfájdalom,
 • jobb / bal bütyök,
 • jobb / bal láb-kalapácsujj
 • jobb / bal hosszboltozati fájdalom,
 • jobb / bal tyúkszem,
 • bőrkeményedés helye
 • Ön cukorbeteg-e
 • egyéb megjegyzés, panasz, csonttörés, műtött láb…
 • talpáról készített nyomáskép.

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg. A fentieken kívül nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás
A fentiekben rögzített személyes és különleges adatokat a rendelés során Önnek az online felületen kell megadnia. Tájékoztatjuk, hogy a Batz Hungary Kft. szerződést kötött a Szilárd Szociális Szövetkezettel (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. I. ép. 3. em. 12.; cégjegyzékszám: 01-02-054434; adószám: 24707952-2-41), amelynek tagjaival együtt végezzük a Termék tervezését és gyártását, így a Szilárd Szociális Szövetkezet tagjai megismerhetik az Ön adatait.

Az Ön által megrendelt Termék csomagolását is a Batz Hungary Kft. és a Szilárd Szociális Szövetkezet tagjai végzik, akik a csomagolás során az Ön nevét, telefonszámát és – házhozszállítás kérése esetén – a kézbesítési címét ismerhetik meg.

A roppanóhab, valamint a roppanóhab alapján megtervezésre és legyártásra került Termék házhozszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi; GLS Európa u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44; adatvédelmi tájékoztató: http://www.gls-hungary.com/doc1_4.html) futárszolgálat végzi, amelynek az Ön nevét, kézbesítési címét és telefonszámát átadjuk a házhozszállítás érdekében.

Adatkezelés időtartama
Tájékoztatjuk, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számviteli bizonylatokat 8 évig kell őrizni. Tájékoztatjuk, hogy számviteli bizonylatnak minősül maga a szerződés (amely az Ön megrendelése) és a szerződés teljesítését igazoló dokumentumok (amely a Termék általunk történő tervezését és gyártását, valamint a Bolt által kiállított számlát) jelentik.

A fentiek alapján az Ön adatait azok megadásától számított 8 évig őrizzük.

Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor be tud lépni az egyéni azonosítójával a https://egyeditalpbetet.batz.hu/ weboldalról személyes menüjébe, amelyen láthatja a már teljesített megrendeléseit. Tájékoztatjuk, hogy a https://egyeditalpbetet.batz.hu/ weboldalra nem tudunk belépni, az azon szereplő adatokhoz nincs hozzáférésünk. A https://egyeditalpbetet.batz.hu/ weboldalon létrehozott fiókját bármikor, erre irányuló, az Adatkezelő megnevezése részben meghatározott bármely elérhetőségünkre küldött kérelmére töröljük.

Adatok tárolása

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az Ön személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a szervert üzemeltető társaság személyes adatokat nem ismer meg, azokon technikai feladatokat, műveleteket nem végez.

Az Adatkezelő továbbá tájékoztatja az érintettet, hogy a Webáruház technikai, informatikai feltételeit fejlesztő cég:

Tukan Hungary Kft.
1031 Budapest, Varsa u. 14.
CGJ: 01 09 194451
Adószám 25008768-2-41

amely nem jogosult személyes adatok megismerése. Az Adatkezelő a fejlesztővel szemben a szükséges adatvédelmi intézkedéseket megtette a személyes adatok biztonsága érdekében.

Az Ön által megadott személyes és különleges adatokat a Batz Hungary Kft. szerződött szerverszolgáltató partnere a Comprel Bt. (Székhely: 1135 Budapest, Jász u. 65. 3. em. 5., cégjegyzékszám: 01 06 764965, Adószám: 21959057-2-41) által biztosított, titkosított szerveren tároljuk elektronikus úton, melynek helye az Európai Unióban, Németországban van.

Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei
Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a Batz Hungary Kft.-nél, az Adatkezelő megnevezése részben meghatározott, bármely elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes és különleges adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga
Személyes és különleges adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni. A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot az Adatkezelő megnevezése részben meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog
Személyes és különleges adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes és különleges adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg. Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot az Adatkezelő megnevezése részben meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A személyes adatok törlésének joga
Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. a) személyes illetve különleges adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 2. b) nincs jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3. c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 4. d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 5. e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

A jelen tájékoztató Adtakezelés időtartama pontjában foglaltak szerint Ön kizárólag fiókjának törlését kérheti, amely esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az Adatkezelő megnevezése részben meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga
Ön abban az esetben korlátozhatja személyes és különleges adatainak kezelését, amennyiben

 1. a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 2. b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4. d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes és különleges adatai kezelését, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az Adatkezelő megnevezése részben meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga
Ön személyes és különleges adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül. Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: [email protected]) fordulhat.

Egyéb rendelkezések
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Weboldal látogatottságának méréséhez és a látogatók viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja. A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A cookie-kal kapcsolatos tájékoztatónkat itt olvashatja el.

Az adatvédelmi tájékoztató hatályos: 2019. 02.01.-től

Adatvédelmi Tisztviselő:
Madaras Boglárka
Mobil: 06 20 457 8551
Tel: 06 26 526 106 /15
[email protected]